برترین مطالب آموزش کارآفرینی ، هوش و سواد مالی به کودکان ، نوجوانان و والدین را اینجا بخوانید

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی چیست؟ واژه‌ی Entreprendre که در زبان فرانسه معنایی معادل “قبول کردن مسئولیت” دارد، در زبان ما باعث بوجود آمدن عبارت ” کارآفرینی ” شده است. طبق تعریف فرهنگ لغت…
بیش تر بخوانید
فهرست